Konzervačná stomatológia - ošetrenie kazu a zubného kanáliku

Základom ošetrenia kazu je minimálne invazívne odstrániť pokazené hmoty až do zdravej zuboviny. Súčasná stomatológia a moderné materiály práve toto dovoľujú. Používame biokompatibilné materiály a naša ambulancia upúšťa od používania amalgámu. Zároveň pri odstraňovaní starého amalgámu dbáme, aby nedošlo k prehltnutiu jeho zbytkov . Používame ochrannú blanu takzvaný kofferdam a výkonný sací systém.

Pri ošetrení koreňových kanálikov, používame najmodernejšie technologické postupy a materiály. Je to jeden z najnáročnejších výkonov v stomatológii, čo sa týka exaktnosti prevedenia, skúseností, vedomostí a prístrojového vybavenia. Pacient zostáva u nás po endodontickom ošetrení pravidelne röntgenologicky sledovaný a to aj vtedy, ak je zub klinicky kľudný.
Objednať
Medante odborníci
MUDr. Andrea AndrejcováStomatológ
Cenník: Konzervačná stomatológia - ošetrenie kazu a zubného kanáliku
Konzervačné ošetrenie - plomby
Lokálna anestézia infiltračná/ zvodová
-15 €
Objednať
Dočasná provizórna výplň
-15 €
Objednať
Rekonštrukcia korunkovej časti zuba výplňou
-95 €
Objednať
Aplikácia adstringentnej pasty na zastavenie krvácania
-5 €
Objednať
Endodontické ošetrenie
Preendodontická dostavba zuba kompozitnou výplňou
-50 €
Objednať
Endodontická príprava: trepanácia zuba,odstránenie nervovocievneho zväzku a opracovanie rotačnými nástrojmi 1 kanálik,uzavretie dočasnou výplňou
-45 €
Objednať
Endodontická príprava:trepanácia zuba, odstránenie nervovocievneho zväzku a opracovanie rotačnými nástrojmi 2 kanáliky, uzavretie dočasnou výplňou
-65 €
Objednať
Endodontická príprava:trepanácia zuba, odstránenie nervovocievneho zväzku a opracovanie rotačnými nástrojmi 3 kanáliky, uzavretie dočasnou výplňou
-85 €
Objednať
Endodontická príprava:trepanácia zuba, odstránenie nervovocievneho zväzku a opracovanie rotačnými nástrojmi 4 kanáliky, uzavretie dočasnou výplňou
-105 €
Objednať
Dočasné zaplnenie koreňových kanálikov antiseptickou pastou
-25 €
Objednať
Endodontické ošetrenie – trepanácia zuba,odstránenie nervovociev. zväzku z koreňového kanálika koreňa zuba a jeho okamžité trvalé zaplnenie 1 kanálik
-80 €
Objednať
Endodontické ošetrenie -trepanácia zuba, odstránenie nervovociev. zväzku z koreňového kanálika koreňa zuba a jeho okamžité trvalé zaplnenie 2 kanáliky
-110 €
Objednať
Endodontické ošetrenie –trepanácia zuba, odstránenie nervovociev. zväzku z koreňového kanálika koreňa zuba a jeho okamžité trvalé zaplnenie 3 kanáliky
-140 €
Objednať
Endodontické ošetrenie-odstránenie nervovociev. zväzku z koreňového kanálika koreňa zuba a jeho okamžité trvalé zaplnenie 4 kanáliky
-170 €
Objednať
Trvalá výplň koreňových kanálikov 1 kanálik
-70 €
Objednať
Výplň koreňových kanálikov 2 kanáliky
-90 €
Objednať
Výplň koreňových kanálikov 3 kanáliky
-110 €
Objednať
Výplň koreňových kanálikov 4 kanáliky
-130 €
Objednať
Reendodoncia: odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne
-30 €
Objednať
Reendodoncia: odstránenie nevyhovujúceho koreňového čapu
-30-80€
Objednať
Postendodontické ošetrenie : zavedenie skleneného pulpálneho čapu + fixácia
-55 €
Objednať
Objednajte sa
Odosielam objednávku