Konzervačná stomatológia - ošetrenie kazu a zubného kanáliku

Základom ošetrenia kazu je minimálne invazívne odstrániť pokazené hmoty až do zdravej zuboviny. Súčasná stomatológia a moderné materiály práve toto dovoľujú. Používame biokompatibilné materiály a naša ambulancia upúšťa od používania amalgámu. Zároveň pri odstraňovaní starého amalgámu dbáme, aby nedošlo k prehltnutiu jeho zbytkov . Používame ochrannú blanu takzvaný kofferdam a výkonný sací systém.

Pri ošetrení koreňových kanálikov, používame najmodernejšie technologické postupy a materiály. Je to jeden z najnáročnejších výkonov v stomatológii, čo sa týka exaktnosti prevedenia, skúseností, vedomostí a prístrojového vybavenia. Pacient zostáva u nás po endodontickom ošetrení pravidelne röntgenologicky sledovaný a to aj vtedy, ak je zub klinicky kľudný.
Objednať
Medante odborníci
MUDr. Andrea AndrejcováStomatológ
Cenník: Konzervačná stomatológia - ošetrenie kazu a zubného kanáliku
ZP*
Konzervačné ošetrenie - plomby
Lokálna anestézia infiltračná/ zvodová
15 €12 €
Objednať
Aplikácia biodentín - podložka
20 €20 €
Objednať
Dočasná provizórna výplň
25 €22 €
Objednať
Výmena dočasnej výplne
10 €10 €
Objednať
Skloionomérna výplň 1pl.
40 €35 €
Objednať
Skloionomérna výplň 2pl.
50 €45 €
Objednať
Skloionomérna výplň 3pl.
60 €55 €
Objednať
Výplň zuba kompozitom 1pl. - frontálny zub
50 €45 €
Objednať
Výplň zuba kompozitom 2pl. - frontálny zub
65 €55 €
Objednať
Výplň zuba kompozitom 3pl. - frontálny zub
75 €65 €
Objednať
Komplexná rekonštrukcia zuba - frontálny zub
120 €110 €
Objednať
Výplň zuba kompozitom 1pl. - distálny zub
80 €70 €
Objednať
Výplň zuba kompozitom 2pl. - distálny zub
95 €85 €
Objednať
Výplň zuba kompozitom 3pl. - distálny zub
105 €95 €
Objednať
Komplexná rekonštrukcia zuba - distálny zub
140 €130 €
Objednať
Skúška vitality jeden zub
5 €5 €
Objednať
Endodontické ošetrenie
Preendodontická dostavba zuba kompozitnou výplňou
50 €50 €
Objednať
Výplach koreňového kanála
5 €5 €
Objednať
Endodontická príprava: trepanácia zuba,odstránenie nervovocievneho zväzku a opracovanie rotačnými nástrojmi 1 kanálik,uzavretie dočasnou výplňou
65 €60 €
Objednať
Endodontická príprava:trepanácia zuba, odstránenie nervovocievneho zväzku a opracovanie rotačnými nástrojmi 2 kanáliky, uzavretie dočasnou výplňou
85 €80 €
Objednať
Endodontická príprava:trepanácia zuba, odstránenie nervovocievneho zväzku a opracovanie rotačnými nástrojmi 3 kanáliky, uzavretie dočasnou výplňou
105 €100 €
Objednať
Endodontická príprava:trepanácia zuba, odstránenie nervovocievneho zväzku a opracovanie rotačnými nástrojmi 4 kanáliky, uzavretie dočasnou výplňou
125 €120 €
Objednať
Dočasné zaplnenie koreňových kanálikov antiseptickou pastou
25 €25 €
Objednať
Endodontické ošetrenie – trepanácia zuba,odstránenie nervovociev. zväzku z koreňového kanálika koreňa zuba a jeho okamžité trvalé zaplnenie 1 kanálik
100 €80 €
Objednať
Endodontické ošetrenie -trepanácia zuba, odstránenie nervovociev. zväzku z koreňového kanálika koreňa zuba a jeho okamžité trvalé zaplnenie 2 kanáliky
130 €90 €
Objednať
Endodontické ošetrenie –trepanácia zuba, odstránenie nervovociev. zväzku z koreňového kanálika koreňa zuba a jeho okamžité trvalé zaplnenie 3 kanáliky
160 €120 €
Objednať
Endodontické ošetrenie-odstránenie nervovociev. zväzku z koreňového kanálika koreňa zuba a jeho okamžité trvalé zaplnenie 4 kanáliky
190 €160 €
Objednať
Trvalá výplň koreňových kanálikov 1 kanálik
80 €80 €
Objednať
Výplň koreňových kanálikov 2 kanáliky
100 €100 €
Objednať
Výplň koreňových kanálikov 3 kanáliky
120 €120 €
Objednať
Výplň koreňových kanálikov 4 kanáliky
140 €140 €
Objednať
Reendodoncia: odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne
50 €50 €
Objednať
Reendodoncia: odstránenie nevyhovujúceho koreňového čapu
30-80€30 €
Objednať
Postendodontické ošetrenie : zavedenie skleneného pulpálneho čapu + fixácia
100 €100 €
Objednať

ZP*: Ceny platné pre poistencov, ktorí absolvovali v predchádzajúcom roku stomatologickú preventívnu prehliadku v zmluvnej ambulancii. Ambulancia je zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní.

Objednajte sa
Odosielam objednávku