DNS koncept

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia je pojem, ktorý sa skrýva za dnes často používanou skratkou DNS. Tento koncept, založený okolo roku 2001 Pražským profesorom Pavlem Kolářem, vychádza z princípov vývojovej kineziológie. To znamená, že má odpozorované určité všeobecne platné aspekty, ktoré sa u zdravých ľudí prirodzene vyskytujú, keď náš pohybový a centrálny nervový systém ešte len zrejú, teda z obdobia nášho detstva približne do 2 rokov. Všetko plánovanie a uskutočňovanie pohybu a aj kvalita, akou tento pohyb vykonáme má pôvod v centrálnom nervovom systéme, teda v mozgu. DNS má vlastnú sadu diagnostických testov, ktoré sú mnohé zároveň aj terapeutickými cvikmi, ktorých cieľom je u pacienta odhaliť najslabší článok v tele a ten, ak je príčinou ťažkostí, terapeuticky ovplyvniť tak, aby došlo k zmene svalovej funkcie okolo kĺbov a tým aj k zmene celého pohybového návyku na úrovni mozgu.
Objednať

Ciele konceptu DNS

sú vytvoriť v tele neutrálne postavenie kĺbov, lebo práve takzvané decentrované (kĺby nie sú v neutrálnej polohe) kĺby, svaly a šľachy okolo nich sú zdrojom bolesti a toto neutrálne postavenie sa človek musí naučiť navnímať, osvojiť si ho a musí byť schopný udržať ho v pohybe aj v pokoji. Cieľom je teda vytvoriť vyváženú a koordinovanú svalovú aktivitu, ktorá zabezpečí ekonomický pohyb danej časti tela, v rámci danej cvičebnej polohy.

Pre koho je vhodný

Keďže v dnešnej dobe máme skôr nevyvážené a nestabilné držanie tela, tento koncept veľmi úspešne pomáha pacientom:
  • s poškodenými medzistavcovými platničkami v ktoromkoľvek úseku chrbtice
  • s myofasciálnym bolestivým syndrómom
  • pri „usedených“ krížoch a bolestivých krčných či hrudných chrbticiach,
  • pri preťažených a pretrénovaných kĺboch končatín (ramien, lakťov, členkov, kolien, bedrových kĺbov aj zápästí)
  • aktivovať hlboký stabilizačný systém chrbtice
  • uľaviť od bolesti pri artrózach kĺbov
  • pri pätových ostrohách
  • chybným držaním tela, skoliózou, hypermobilitou
  • zotavujúcim sa po úraze či operácii.
Cvičenie má svoju postupnosť a svoje zásady, ktoré treba dodržiavať. Cvičí sa v polohách v ľahu na chrbte, na bruchu, na boku, na štyroch a v stoji. Hlavným cieľom je naučiť pacienta vnímať svoje telo, upraviť svalové dysbalancie a zabezpečiť ekonomizáciu pohybu.
Medante odborníci
Gabriella DerzsiováFyzioterapeut
Jela PavlakovaFyzioterapeut
Cenník: DNS koncept
Rehabilitácia DNS
30 min.25 €
*20 €
Objednať

* Ceny platné pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Fyzioterapeutické pracovisko nie je zmluvným partnerom ZP Dôvera a ZP Union.

Objednajte sa