Každé dieťa by mal najneskôr do 4. týždňa po narodení vyšetriť ortopéd. Toto štandardné povinné skríningové ortopedické vyšetrenie je zamerané na odhalenie ochorenia bedrových kĺbov (vývojová dysplázia bedrového kĺbu). Pri včasnom zistení vykĺbeného bedrového kĺbu ho možno bez väčšieho násilia vrátiť do kĺbovej jamky.

Posilnili sme ortopedický tím a máme voľné termíny s minimálnou čakacou dobou!

Cena vyšetrenia 10 EUR pre poistencov VZP a Union.

Ortopedická ambulancia nie je zmluvným partnerom ZP Dôvera - cena 20 EUR.

Objednať sa

  • Ortopedický tím Medante vedie špičková detská ortopedička s dlhoročnou praxou MUDr. Martina Frištáková, PhD.
  • Detské kĺbiky vyšetrujeme na najvyššej triede ultrazvuku Philips ClearVue 850.
Ultrazvukové vyšetrenie kĺbikov u novorodencov - voľné termíny

Vyšetrenie v trvaní 10 minút sa skladá z klinickej časti, kde si lekár všíma postavenie a dĺžku dolných končatín, obmedzenie hybnosti v bedrovom kĺbe a typické príznaky vykĺbenia (luxačné príznaky).

Sonografické vyšetrenie je rýchle a nebolestivé vyšetrenie, ktoré určí zrelosť bedrových kĺbov a odhalí ochorenie oveľa skôr, ako to bolo v minulosti, keď sa používal iba röntgenový prístroj.

Na základe sonografického obrazu lekár zhodnotí anatomické pomery v bedrovom kĺbe. Následne na základe získaného nálezu zaradí kĺb do jedného zo štyroch typov podľa tzv. Grafovej klasifikácie.

Zvyčajne sa vykonávajú 2 sonografické skríningové vyšetrenia bedrových kĺbov. V prípadoch ak ide o postihnutie kĺbu, ktoré je potrebné liečiť, kontroluje sa priebeh liečby sonografickým vyšetrením až do ukončenia terapie.
 

Odporúčame:

Kontaktný formulár