Radi by ste absolvovali preventívnu zdravotnú prehliadku, no odrádza Vás dlhé čakanie v čakárni,  nedostatok času lekára, prípadne oba faktory súčasne? 

Máme pre Vás riešenie!

V Medante Vám urobíme preventívnu prehliadku v štandardnom rozsahu s laboratórnymi vyšetreniami, bez čakania a s nadštandardným prístupom aj časovým priestorom.

Služba nie je podmienená kapitáciou v našej ambulancii. Je určená pre všetkých pacientov so záujmom o vlastné zdravie. Trvanie 45 min, cena 89 EUR.

Obsah preventívnej prehliadky

Súčasťou vyšetrenia sú:
 • odbery,
 • dotazník Vášho zdravotného stavu,
 • rozhovor s lekárom s analýzou výsledkov,
 • fyzikálne vyšetrenie,
 • EKG podľa potreby,
 • zhodnotenie zdravotného stavu, 
 • návrh doplnkových vyšetrení a
 • v prípade existujúcich alebo hroziacich zdravotných ťažkostí, návrh ďalšieho postupu.

Laboratórne vyšetrenia zahŕňajú:

vyšetrenie základných parametrov, ktoré môžu poukazovať na:
 • poruchu metabolizmu glukózy,
 • ochorenie obličiek (urea, kreatinín, vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu),
 • ochorenia pečene (bilirubín, ALT),
 • poruchu lipidového metabolizmu (cholesterol, triacylglyceroly, LDL a HDL cholesterol) a 
 • poruchu funkcie štítnej žľazy (TSH, voľná frakcia T4).
Súčasťou vyšetrenia je samozrejme aj vyšetrenie krvného obrazu.
 

Odporúčame:

Objednajte sa
Preventívna zdravotná prehliadka MEDANTE 45 min. 89 eur
Odosielam požiadavku