Dňom 5.2.2021 klinika MEDANTE otvára prevádzku dvoch MOM (mobilné odberové miesto) s bezplatným antigénovým testovaním štátnymi COVID-19 AG testami.
 1. Klinika MEDANTE, Podpriehradná 3A, Bratislava, exteriérový stan vo dvore
  prevádzka: pondelok - piatok a nedeľa: 8:00 – 11:45 a 12:30 - 16:15
 2. Divadlo P. O. Hviezdoslava, Gorkého 17, Bratislava, vstup do budovy z Laurinskej ulice,
  prevádzka: pondelok - piatok a nedeľa: 8:00 – 11:45 a 12:30 - 16:15
 3. Letné kúpalisko Delfín, Ružová dolina 18, Bratislava, hlavný vstup do budovy,
  prevádzka: pondelok - sobota: 8:00 – 11:45 a 12:30 - 16:15
Klinika MEDANTE je zmluvným partnerom Ministerstva Zdravotníctva SR s 3x schválenými odberovými miestoma pre štátne antigénové testovanie
(https://www.health.gov.sk/?AG-MOM-komplet)

Testovanie na prevádzkach Divadlo POH a LK Delfín od 16.2.2021 cez ONLINE objednávací systém:
www.old.korona.gov.sk

POSTUP pre objednanie na výter

 1. Zaregistrujte sa tu www.old.korona.gov.sk
 2. Vyplňte pravdivo a bezchybne všetky požadované údaje – tieto sa budú automaticky generovať do potvrdenia o absolvovaní testovania a výsledku testu.
 3. Štátnymi bezplatnými AG testami testujeme 6 dní v týždni (ako uvedené vyššie) od 8:00 do 11:45 a 12:30 do 16:15.
 4. Pri odberovom stole sa preukážte zdravotníckemu pracovníkovi kartou poistenca.
 5. Počas celého vyšetrenia máte nasadené rúško na ústach, výter sa realizuje z nosohltanu.
 6. Bezprostredne po výtere opúšťate areál zdravotníckeho zariadenia.
 7. Do 1 hodiny Vám systém MZSR automaticky zasiela výsledok testovania SMS správou.
 8. Prosíme Vás o kontrolu správnosti údajov vyplnených v registračnom formulári. V prípade uvedenia nesprávneho kontaktu, nenesieme zodpovednosť za nedoručenie informácie.

VÝSLEDOK:
Do 1 hodiny systém MZSR automaticky zasiela výsledok testovania SMS správou.

CENA: ZADARMO


COVID LINKA kliniky MEDANTE: 0902 551 792
 

Odporúčame:

Kontaktný formulár