Životný štýl

Či ste športovec alebo manažér pracujúci v stresovom prostredí, alebo ste sa rozhodli zdravo stravovať či prípadne držíte najnovšiu diétu. V každom ohľade je dobré vedieť, ako Vaše telo reaguje na Vaše konkrétne životné tempo alebo životný štýl a či je potrebné urobiť vo Vašom zdraví nejaké nápravy, ktoré vznikli v dôsledku týchto aktivít.
Objednať
Medante odborníci
MUDr. Zuzana PitoňákováVšeobecný lekár pre dospelých
MUDr. Nikola ViszlaiováVšeobecný lekár pre dospelých
Frederika PavlováZdravotná sestra
Cenník: Životný štýl
Životný štýl
Interpretácia výsledkov a krátka konzultácia s lekárom
-20 €
Objednať
Zdravé stravovanie/pred diétou
Balíček Zdravé stravovanie / pred diétou je určný všetkým, ktorí sa chcú zdravo stravovať a chcú mať vyváženú stravu. Súčasťou balíčka sú základné vyšetrenia (glukóza,funkcia obličiek - urea, kreatinín, moč chemicky a sediment, pečeňové testy - celkový bilirubín, ALT, AST,GMT,ALP, lipidový metabolizmus - cholesterol, triacylglyceroly, HDL a LDL cholesterol,stanovenie celkových bielkovín a albumínu a základného ionogramu - sodík, draslík). O možnej prítomnosti zápalu v tele nás informuje C-reaktívny proteín, o možnej anémii stanovenie krvného obrazu, železa, transferínu a feritínu, o možnej poruche funkcie štítnej žľazy stanovenie tyreotropného hormónu a voľnej frakcie T4 a na nedostatok vitamínov stanovenie vitamínu B12, kyseliny listovej, vitamínu D. Súčasťou balíčka je aj posúdenie inzulínovej rezistencie výpočtom indexu HOMA-IR, stanovenie stresového hormónu-kortizolu a skríning celiakie.
-91.00 €
Objednať
Manažérsky balík
Manažérsky balíček je určený všetkým pracovne vyťaženým jedincom. Ponúka skríning civilizačných ochorení - cukrovky a inzulínovej rezistencie (glukóza, inzulín, C-peptid, HOMA-IR, glykovaný hemoglobín), poruchu funkcie pečene (celkový bilirubín, ALT, AST, GMT, ALP), obličiek (urea, kreatinín, moč chemicky a sediment), poruchu metabolizmu kyseliny močovej, poruchu lipidového metabolizmu (cholesterol, triacylglyceroly, HDL a LDL cholesterol, malé denzné LDL častice, posúdenie rizika aterozklerózy, funkcie štítnej žľazy (tyreotropný hormón a voľná frakcia T4) a zápalu (CRP). Súčasťou balíčka je aj základný ionogram (sodík, draslík, vápnik, horčík), stanovenie stresového hormónu kortizolu, vitamínu D, krvného obrazu a vyšetrenie stolice na okultné krvácanie.
-98 €
Objednať
Objednajte sa