Dajte svojim zamestnancom benefit, ktorý pomôže nielen im, ale aj vašej firme.
Spokojní a zdraví zamestnanci sú predpokladom úspešného podniku!

Máte vo vašej firme veľa „PN“ -károv? Sú vaši zamestnanci často chorí? Majú oslabenú imunitu alebo chronické ťažkosti? Trápia ich bolesti chrbta, hlavy?

Čo sa deje s firmou kde sú ľudia často chorí alebo ich trápia chronické zdravotné alebo psychické problémy? Znižuje sa výkonnosť zamestnancov, kvalita ich práce stagnuje alebo upadá. Vo finále tým trpí vaša firma ktorej stagnuje alebo klesá obrat, znižuje sa kvalita poskytovaných služieb.

Že vaši zamestnanci nemajú čas „chodiť po lekároch“? Žiadny problém! Prídeme priamo k vám v dohodnutom čase a zrealizujeme naše služby priamo u vás!

Financovanie zdravotnej starostlivosti zamestnancov

Pre financovanie zdravotnej starostlivosti vašich zamestnancov, môžete využiť okrem iného aj Sociálny fond, kde sa minimalizujú vaše náklady.

Sociálny fond

Sociálny fond je povinný tvoriť každý zamestnávateľ - právnická osoba so sídlom na území SR, alebo fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území SR, ktorá zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.
  • Zostavíme pre vašu firmu sociálny program podľa vášho výberu v hodnote aká vám bude vyhovovať
  • Zorganizujeme a zrealizujeme prednášky, ukážky z jednotlivých terapií, konzultácie zdravotných problémov priamo vo vašej firme.

Benefity

  • Jednorazové, polročné, ročné benefity v podobe zľavovej karty pre zamestnanca na vybrané služby (zostavíme podľa vašich individuálnych potrieb)
Kontaktuje nás priamo na rubicka@medante.com, alebo na 0917 669 174
 

Odporúčame:

Potrebujete poradiť?
Odosielam požiadavku