Liečebný program Tráviace problémy

Dlhodobo mi netrávi dobre. Cítim ťažobu v bruchu, občas kŕčovite bolesti. Trápi ma zvýšená plynatosť. Vyšetrenie mi urobili zhora-zdola a výsledný efekt stále nikde. Už mám toho plné zuby!
Chcete to zmeniť? Pripravili sme pre Vás komplexný program s tímom našich terapeutov. Našou ambíciou je nenechať Vás v tom samých a pomôcť Vám zmeniť trávenie. Vy viete čo, my vieme ako.
Objednať
Cenník: Liečebný program Tráviace problémy
Názov balíka
Služba
Obsah
Cena v €
nekapit.
Cena v €
kapit.
Liečebný program Tráviace problémy
Výživové poradenstvo
Vstupné vyšetrenie + kontrola
105 €
105 €
Laboratórne testy
135 €
60 €
Cena po zľave
252 €
209 €

Vysvetlivky:

nekapit. - nekapitovaný pacient
kapit. - kapitovaný pacient, teda pacient, ktorého zdravotná dokumentácia (zdravotná karta) je vedená v ambulancii všeobecného lekára Medante.

Objednajte sa
Odosielam objednávku