Liečebný program Syndróm vyhorenia

Nestíham. Stále som v jednom kole, z ktorého nedokážem vystúpiť. Nevládzem. Únava, zvýšená podráždenosť, nekvalitný spánok. Nemám čas na nič, ani na seba.
Chcete to zmeniť? Pripravili sme pre Vás komplexný program s tímom našich terapeutov. Našou ambíciou je nenechať Vás v tom samých a pomôcť Vám zmeniť život k lepšiemu. Vy viete čo, my vieme ako.
Objednať
Cenník: Liečebný program Syndróm vyhorenia
Názov balíka
Služba
Obsah
Cena v €
nekapit.
Cena v €
kapit.
Liečebný program Syndróm vyhorenia – Balík 1
Homeopatia
Vstupné vyšetrenie + kontrola
110 €
110 €
Terapia CESTA
Vstupná konzultácia 60 min. + 180 min. terapia
170 €
170 €
Laboratórne testy
15.60 €
35 €
Cena po zľave
418 €
367 €
Názov balíka
Služba
Obsah
Cena v €
nekapit.
Cena v €
kapit.
Liečebný program Syndróm vyhorenia – Balík 2
Tradičná čínska medicína
Vstupné vyšetrenie, fytoterapia + 5x akupunktúra
275 €
275 €
Terapia CESTA
Vstupná konzultácia 60 min. + 180 min. terapia
170 €
170 €
Laboratórne testy
15.60 €
35 €
Cena po zľave
575 €
515 €

Vysvetlivky:

nekapit. - nekapitovaný pacient
kapit. - kapitovaný pacient, teda pacient, ktorého zdravotná dokumentácia (zdravotná karta) je vedená v ambulancii všeobecného lekára Medante.

Objednajte sa
Odosielam objednávku