Liečebný program Kožné ochorenia

 
Objednať
Cenník: Liečebný program Kožné ochorenia
Názov balíka
Služba
Obsah
Cena v €
nekapit.
Cena v €
kapit.
Liečebný program Kožné ochorenia
Dermokozmetika
2x 120 min.
178 €
178 €
Výživové poradenstvo + Fytoterapia
Vstupné vyšetrenie + kontrola
105 €
105 €
Laboratórne testy
30 €
Cena po zľave
297 €
254 €

Vysvetlivky:

nekapit. - nekapitovaný pacient
kapit. - kapitovaný pacient, teda pacient, ktorého zdravotná dokumentácia (zdravotná karta) je vedená v ambulancii všeobecného lekára Medante.

Objednajte sa
Odosielam objednávku