Stred tela je komplex svalov, ktorý musí byť silný, lebo je zodpovedný za bezproblémové vykonávanie všetkých pohybov v našom tele. Pri jeho oslabení nastane nesprávne postavenie tela. Jednotlivé svaly sa začnú zapájať do pohybu inak než druhé a nastáva svalová nerovnováha. Svaly a hlboký stabilizačný systém neustále spolupracujú. Hlboký stabilizačný systém (HSS) má pre našu chrbticu funkciu stabilizačnú. Tieto svaly sú aktivované pri statickom zaťažení (stoj, sed) a sprevádzajú každý cielený pohyb horných a dolných končatín. Do HSS zaraďujeme bránicu, priečny brušný sval, vnútorné šikmé brušné svaly, panvové dno a hlboké svalstvo chrbtice.

Hlavné zásady pri cvičení

V Medante sa zameriavame najmä na správne dýchanie a tým na aktiváciu brušného svalstva a panvového dna. Veľa pacientov má prítomné preťaženie povrchových svalov chrbta a takmer žiadnu aktivitu hlbokých stabilizačných svalov chrbta a neaktívne panvové dno s bolestivými spazmami. Cvičenie je vhodné pre všetky typy ľudí, pri akejkoľvek diagnóze. Cvičiť treba pravidelne a sústavne. Pri cvičení sa zameriavame hlavne na správne prevedenie cviku. Držanie tela je vzpriamené. Pohľad smeruje priamo vpred, plecia sú uvoľnené, lopatky sú stiahnuté dole od uší. Panva je v neutrálnom postavení, tak aby boli brušné svaly mierne aktivované, ako by sme chceli pupok napnúť dnu smerom k chrbtici. Kolená sú uvoľnené, nie prepnuté. Dýchanie je voľné.

Príklad základných cvikov:

1. Ľah na chrbte, zdvíhanie pokrčených dolných končatín do 90 stupňov bez porušenia polohy panvy
a chrbtice

2. Ľah na chrbte, chrbát položený celou plochou na podložke, horné končatiny nad úroveň hlavy, dolné končatiny pokrčené približne 100 stupňov v kolennom kĺbe. Snažíme sa v tejto polohe vydržať a dýchať do brucha.

Použité zdroje:
http://www.rehabilitacia.sk/archiv/cisla/2REH2008-m.pdf
http://www.cvicte.sk/trening-3/ako-posilnit-hlboky-stabilizacny-system
 

Príbuzné témy:

Potrebujete poradiť?
Odosielam požiadavku