Stred tela je komplex svalov, ktorý musí byť silný, lebo je zodpovedný za bezproblémové vykonávanie všetkých pohybov v našom tele. Pri jeho oslabení nastane nesprávne postavenie tela. Jednotlivé svaly sa začnú zapájať do pohybu inak než druhé a nastáva svalová nerovnováha. Svaly a hlboký stabilizačný systém neustále spolupracujú. Hlboký stabilizačný systém (HSS) má pre našu chrbticu funkciu stabilizačnú. Tieto svaly sú aktivované pri statickom zaťažení (stoj, sed) a sprevádzajú každý cielený pohyb horných a dolných končatín. Do HSS zaraďujeme bránicu, priečny brušný sval, vnútorné šikmé brušné svaly, panvové dno a hlboké svalstvo chrbtice.

Hlavné zásady pri cvičení

V Medante sa zameriavame najmä na správne dýchanie a tým na aktiváciu brušného svalstva a panvového dna. Veľa pacientov má prítomné preťaženie povrchových svalov chrbta a takmer žiadnu aktivitu hlbokých stabilizačných svalov chrbta a neaktívne panvové dno s bolestivými spazmami. Cvičenie je vhodné pre všetky typy ľudí, pri akejkoľvek diagnóze. Cvičiť treba pravidelne a sústavne. Pri cvičení sa zameriavame hlavne na správne prevedenie cviku. Držanie tela je vzpriamené. Pohľad smeruje priamo vpred, plecia sú uvoľnené, lopatky sú stiahnuté dole od uší. Panva je v neutrálnom postavení, tak aby boli brušné svaly mierne aktivované, ako by sme chceli pupok napnúť dnu smerom k chrbtici. Kolená sú uvoľnené, nie prepnuté. Dýchanie je voľné.

Príklad základných cvikov:

1. Ľah na chrbte, zdvíhanie pokrčených dolných končatín do 90 stupňov bez porušenia polohy panvy
a chrbtice

2. Ľah na chrbte, chrbát položený celou plochou na podložke, horné končatiny nad úroveň hlavy, dolné končatiny pokrčené približne 100 stupňov v kolennom kĺbe. Snažíme sa v tejto polohe vydržať a dýchať do brucha.

Použité zdroje:
http://www.rehabilitacia.sk/archiv/cisla/2REH2008-m.pdf
http://www.cvicte.sk/trening-3/ako-posilnit-hlboky-stabilizacny-system
 

Príbuzné témy:

    Zdravé chodidlá dospelí

    ... intenzívne cvičí. Pri rehabilitácii chodidiel využíva cielené rehabilitačné cviky, učí vás ako sa správne ...

    Elektroliečba

    ... frekvenciu indikuje na základe vyšetrenia erudovaný lekár, alebo fyzioterapeut. Najčastejšie sa používajú ...

Potrebujete poradiť?
Odosielam požiadavku