Múdrych rád je na webe (aj na tom našom) viac než dosť a preto si dnes dovolím malú úvahu bez „zdravotníckych“ rád a informácií.

Vzťah lekár pacient je u nás stále poznačený časmi, kedy lekár bol ten vševediaci, do ktorého rúk sa chorý odovzdával, ktorý za naše zdravie preberal zodpovednosť. Máme zato, že tí MUDr. sú aj mudr... a aj to vedia najlepšie. Áno, veci, ktoré sú ich odborom vedia skutočne väčšinou dobre. Ale sme to práve my, kto seba poznáme najlepšie. Chorý človek nie je len „slepák na šestke“, je to celý človek, sme to my, za ktorého sme zodpovední predovšetkým my sami.
A preto sa učme byť partnermi, rešpektujme sa navzájom, pýtajme sa, hovorme o svojich potrebách, o svojich skrytých strachoch. Každá strana si máme čo dať, hľadajme spoločnú cestu, lebo naše zdravie za to stojí, my za to stojíme.

Môžete namietať, že mnohí z lekárov majú v komunikácii s pacientom etické medzery. Súhlasím, je to problém. Myslím si, že v komunikačnej oblasti naše zdravotníctvo výrazne zaostáva za väčšinou profesionálov z iných sektorov. Aj preto je často vhodným mediálnym terčom. Aj preto silnie kritika voči zdravotníkom.

V závere filozofického okienka Vás nejdem nabádať, aby ste navštívili práve našu kliniku. Hlavne buďte zdraví a keď už Vás vietor k lekárovi zaveje, držím Vám palce, nech je to nielen dobrý odborník, ale aj človek.
Autor: MUDr. Zuzana Pitoňáková, Všeobecný lekár pre dospelých
 

Príbuzné témy:

    Všeobecný lekár

    Moderné prístrojové vybavenie ambulancie Filozofia celostnej medicíny v rukách profesionála Poctivá doktorina ... ...

    Rodinný lekár

    ... neznesie so svojou nevestou. Bol to „echtovný“ rodinný lekár . Povojnový technický a farmaceutický boom ...

Potrebujete poradiť?