Aj keď za zhruba štyridsať-päťdesiat rokov pôsobenia tradičnej čínskej medicíny v Európe sa skvalitnil život mnohých pacientov, ktorí TČM vyskúšali, veľa ľudí nevie, čo tento diagnosticko-liečebný prístup ponúka.

Takmer drvivá väčšina odborníkov v TČM, pôvodom lekárov „presedlala“ na základe pozitívnej skúsenosti, pôsobenia čínskej medicíny na vlastnom organizme. Následne mnohí z nich prechádzali ťažkým vnútorným dialógom, kde ústrednú rolu zohrávala otázka prepojenia TČM so západnou medicínou alebo zanechanie západnej medicíny, aby sa mohli do hĺbky venovať medicíne čínskej. Za kvalitným vzdelaním v TČM je nutné vycestovať zo Slovenska, zväčša do Prahy, kde pôsobia dve vzdelávacie inštitúcie, ktorých garantmi sú vysoké školy tradičnej čínskej medicíny v Číne.

Uhol pohľadu na ľudské telo v rámci TČM je odlišný než pohľad západnej medicíny. Čínska má svoj vlastný spôsob vnímania a nazerania na organizmus a človeka, hoci je nutné povedať, že detailné skúmanie – pozorovanie pacienta má aj západná medicína. Čínsku napríklad zaujíma nielen spôsob držania tela a farba pokožky, ale aj melódia reči, spôsob zastretia hlasu, farba okolo očí, „chýbajúca“ farba na tvári, typ pachuti v ústach, ktorú môže človek pociťovať. Celková forma komunikácie a prejavu. Tiež sú podstatné aj anamnestické údaje, na ktoré je človek zvyknutý u „normálneho“ doktora, ďalej aj spôsob života, pracovných zvyklostí a povinností, spôsob relaxu a koníčky. Neodmysliteľnou súčasťou je dietetika, ktorá je i jednou z terapeutických metód TČM.

Pokiaľ je nutné vyhovieť špecifickým požiadavkám pacienta, tak v rámci tímu Medante odporúčame nastavenie jedálnička aj s výživovými poradkyňami.

Okrem diferenciálno-diagnostického rozhovoru, v rámci ktorého sú informácie získavané „od hlavy po päty“, je unikátnosťou aj vyšetrenie podľa jazyka, pulzu a palpačné (pohmatom) vyšetrenie akupunktúrnych dráh a bodov.

Spôsob „vnímania“ alebo „počúvania“ pulzu je diametrálne odlišný od odoberania pulzu v západnej medicíne. V Číne sa jedná o delikátnu zmyslovú zručnosť, ktorú si praktik zdokonaľuje počas celého profesionálneho života a skrze neho vie o pacientovi zistiť mnohé energetické skutočnosti. Rovnako unikátnou je diagnostika podľa jazyka a vyšetrenie meridiánov.

Spomínané metódy sú pre nás dôležité tak ako napríklad sonografia pre internistu. Bez nich sa nie je kvalitný praktik TČM schopný k ochoreniu náležite vyjadriť. Z daného pohľadu je aj nesprávne, keď si mnohí klienti ordinujú sami produkty TČM. Zjednodušene povedané, pre čínske bylinky musí sedieť čínska diagnóza ochorenia. Použitie doplnkov stravy na báze bylín je nutné konzultovať so svojím praktikom TČM!

Okrem čínskych byliniek a nastavenia dietetiky je praktik TČM schopný zmierniť ťažkosti ochorenia aj prácou s akupunktúrnymi bodmi, akupunktúrou a masážami, tiež aj moxou (špeciálny spôsob nahrievania), quashou (čítajte kvášou) a bankovaním. Cenné sú aj dychové techniky a prvky z qigongu (čítajte čchikunk).

Hoci má TČM viac než 2.500 rokov starú tradíciu (alebo možno práve preto), stále musí čeliť obvineniam z toho, že sa jedná o šarlatánstvo. Našťastie tomu tak nie je všade. Napríklad v Luxembursku aj vo Švajčiarsku je uznávanou diagnosticko-terapeutickou metódou a je aj hradená zdravotnými poisťovňami. V Nemecku sa zase každoročne koná najväčší kongres TČM, v meste Rothenburg a účasť na ňom sa započítava v rámci povinného bodového systému tiež lekárom západnej medicíny. Vo Veľkej Británii nie je žiaden praktik TČM po absolvovaní niekoľkoročného náležitého vzdelávania označovaný za šarlatána. V Číne a aj iných krajinách Ázie existujú obe medicíny popri sebe. Každá z nich pozná svoje hranice a je si vedomá oblastí, v ktorých môže zasiahnuť a liečiť. V prípade chronických ochorení je častá spolupráca oboch v prospech pacientov.

V rámci Medante sa rovnako snažíme o maximálny úspech v prospech pacienta. Niektoré ťažkosti sa riešia rýchlo a až „zázračne“, iné si vyžadujú trpezlivý, niekoľkomesačný prístup a spoluprácu.

Najčastejšie zvykne TČM pomáhať v liečbe gynekologických ťažkostí, ochorení dýchacieho, tráviaceho a pohybového ústrojenstva, v terapii kožných ekzémov. Vynikajúca je aj pri liečbe chronického únavového syndrómu, v neurológii a pediatrii.
Autor: MUDr. Ivana Jungová, Terapeut tradičnej čínskej medicíny
 

Príbuzné témy:

Potrebujete poradiť?
Odosielam požiadavku