Každý rodič túži po tom, aby jeho dieťa bolo šťastné

Všetky deti sa rodia ako dokonalé bytosti s obrovským potenciálom. Keď však v živote zažijú bolesť a problémy (bežné problémy v škole, ťažkosti s učením, s kamarátmi či napr. dnes tak časté rozchody a rozvody rodičov) a nie je venovaný dostatočný priestor na kvalitné emocionálne prežitie a mentálne spracovanie a uchopenie tém, ich vrodené vyžarovanie sa prekryje a zahalí vrstvami emocionálnych blokov.

Dieťa často zmení správanie na utiahnuté, agresívne alebo pasívne, nič ho nezaujíma a rodič nerozumie čo sa s jeho dieťaťom deje. Narušia sa rodinné vzťahy, vznikajú hádky a konflikty medzi rodičmi a ich deťmi. Deťom sa často zhorší prospech v škole, prípadne sa začne dieťa kontrolovať v jedle, alebo sa dostáva do depresie. Toto sú len niektoré z mnohých prejavov emocionálne kvalitne nespracovaných tém.

Časom mnohým správaniam prisudzujeme rôzne syndrómy alebo diagnózy a cez tieto sa dívame na naše deti, pričom zabúdame na nádherné, žiarivé „diamanty“, ktoré sa v deťoch skutočne skrývajú. Svoje deti niekedy nevieme vnímať ako dokonalé, slobodné, prirodzene múdre  a nádherné bytosti. Stanovovanie diagnóz v mnohých prípadoch žiaľ deťom nepomáha a nerieši skutočnú príčinu problému.

Priebeh terapie CESTA

Pre deti je určený proces tzv. fyzickej cesty (metaforický príbeh), pretože sú prirodzene hravé, a preto prechádzajú sedením rýchlo a ľahko a cestu do svojho vnútra berú ako dobrodružstvo. V prípade malých detí sa veľmi odporúča, aby sedením (procesom CESTY) prešiel aj jeden z rodičov.

Pri samotnom procese dieťaťa rodič prítomný nie je.

Proces fyzickej cesty formou “metaforického príbehu” je určený pre deti od 5 do 12 rokov ale taktiež mládeži od 12 do 17 rokov, s ktorou sa pracuje pokročilejšími nástrojmi ako s najmladšou vekovou kategóriou a rovnako platí, že priebeh sedenia je krásne dynamický a efektívny.

Aké sú benefity terapie CESTA

Uzdravenie tela aj duše

Cesta dovoľuje odstrániť deťom emocionálne bloky, negatívne presvedčenia, nevhodné sľuby a obmedzenia rôzneho druhu, ktoré v sebe blokujú. Vďaka sedeniam CESTY často dochádza aj k vymiznutiu fyzických prejavov, keďže telo predovšetkým „len“ somatizovalo prvotné emočné bloky na fyzickej úrovni. Nie je neobvyklé, že nastáva rýchle celkové uzdravenie.

Prečistenie mysle

Terapia Cesta venuje tiež veľký dôraz práci s mysľou, učí rozpoznávať a trvalo odstraňovať nezdravé, často podvedomé vzorce správania, ktoré nás negatívne ovplyvňujú. Vďaka terapii dochádza k hlbokým uvedomeniam a k úplnému odpusteniu sebe aj druhým.

Prebudenie potenciálu

Jedným z najkrajším „vedľajších“ efektov Cesty je oslobodenie vnútorného potenciálu a otvorenie sa do svojej prirodzenosti. Prežitok samotného sedenia prirodzene dovoľuje detskému (našemu) skutočnému JA, pravej podstate zažiariť a naplno ju prežívať v bežnom živote.

Cesta pre deti poskytuje jednoduchý návod, ako deťom pomôcť nájsť stratenú sebadôveru, odstrániť vrstvy zranení, uzavrieť bolestivú udalosť a pozrieť sa na ňu z inej perspektívy.

Autor: JUDr. Viera Horváthová, Akreditovaný terapeut metódy CESTA
 

Príbuzné témy:

    Terapia CESTA

    Najefektívnejšia emocionálna terapia na svete. Psychoterapeutické sedenie priamo adresuje koreňové príčiny zdravotných ...

    Zdravé chodidlá deti

    Po diagnostikovaní ... ... loptičky, overball a rôzne drobné predmety. Deti sa naučia hravou formou postarať o svoje nôžky aj v ... ...

Potrebujete poradiť?