Nie je celostná medicína ako celostná medicína. Kto je šarlatán a kto robí poctivú medicínu s komplexným pohľadom na človeka? Niekedy je to podľa názvu neľahké rozlíšiť. Sme zdravotnícke zariadenie, naša ambulancia spolupracuje so všetkými poisťovňami, stojíme pevne nohami na zemi a napriek tomu dáme každému pocítiť, že je u nás v prvom rade ČLOVEKOM.


MUDr. Zuzana Pitoňáková

Všeobecný lekár pre dospelých a jeden z priekopníkov celostnej medicíny na Slovensku. Celostnej medicíne sa venuje od roku 2010. Školila sa v Prahe, vo Viedni, absolvovala stáže a prednášky u mnohých zahraničných odborníkov. Roky pracovala na centrálnom príjme v Bratislave. Venuje sa publikačnej činnosti, prednáša odbornej i laickej verejnosti. Aktuálne pracuje v MEDANTE, ktorého je odborným garantom, v ambulancii všeobecného lekára.

  • Lekár so znalosťami a zručnosťami „všeobecniara“.
  • Lekár s empatiou, ľudským prístupom a schopnosťami vidieť veci v súvislostiach.
  • Lekár, ktorý pomáha pacientovi objavovať a mobilizovať jeho vlastný potenciál v uzdravovaní sa.  
  • Lekár, ktorý má na Vás čas.

Prijímame nových pacientov. Dozvedieť sa viac 

Spolupracujeme so všetkými zdravotnými poisťovňami.

 

 

Príbuzné témy:

Potrebujete poradiť?