V súčasnej dobe potrebujeme v ľuďoch prebudiť zodpovedný prístup k vlastnému zdraviu, ktorým sa treba zaoberať nielen v čase choroby. Pochopenie, že na fyzickom zdraví sa priamo podieľajú aj psychika a emócie je kľúčové pri dosiahnutí úplného a trvalého uzdravenia. V roku 2013 vznikla na Slovensku prvá klinika celostnej medicíny MEDANTE, aby priniesla nový koncept, ktorý spája najmodernejšie diagnostiky a terapeutické metódy modernej medicíny s holistickým prístupom alternatívnych vied. Vďaka špičkovému medicínskemu vybaveniu a tímu profesionálov zo Slovenska i zahraničia sprístupnila širokej verejnosti najmodernejšie diagnostické a terapeutické vyšetrenia a liečebné postupy. Medzi tie najinovatívnejšie patrí aj unikátna technológia Formetic 4D.

Sedavé zamestnania a nové technológie znížili potreby pohybu. Počet ľudí trpiacich problémami pohybového aparátu a bolesťami chrbtice je alarmujúci. Staršie i mladšie generácie trpia na nesprávne držanie tela, deformácie chrbtice a panvy, oslabený svalový korzet a ďalšie nepríjemné zdravotné problémy. Mnohým komplikáciám sa však dá zabrániť včasnou diagnostikou a zachytením kľúčových zmien. Identifikovanie problému a správne nastavená liečba dokážu pacientom ušetriť množstvo bolesti, času a nákladov.


Technológia Formetric 4D je nezaťažujúcou alternatívou RTG vyšetrenia. Rýchle a bezbolestné vyšetrenie bez ožiarenia je vhodné pre ľudí každého veku, dokonca aj pre tehotné ženy a deti od 6 rokov. Špeciálna kamera zosníma niekoľko stoviek skenov z povrchu tela a následne zrekonštruuje anatomický model chrbtice, stavcov a panvy. Formetric 4D umožňuje na rozdiel od RTG vyšetrenia zobraziť pohybový aparát v statickom postavení aj v pohybe. Lekárovi aj pacientovi poskytuje okamžitú a detailnú interpretáciu držania tela a postavenia chrbtice a panvy spolu s viac ako päťdesiatimi parametrami. Ultramoderná technológia rozoznáva skoliotické, kyfotické a lordotické zakrivenie, náklon a záklon trupu, zošikmenie či naklonenie panvy. Podáva informácie o rotácii stavcov a panvy, nesprávnom držaní tela a dokonca aj o nerovnomernej dĺžke dolných končatín. Vyšetrenie technológiou Formetric 4D nemá žiadne negatívne účinky.

Technológia Formetric 4D je nenahraditeľná z hľadiska prevencie. Na základe presnej a detailnej diagnostiky umožňuje zostaviť liečebnú terapiu s ohľadom na individuálne potreby každého pacienta. Opätovné vyšetrenia podávajú informácie o účinnosti liečby, čím pomáhajú doplniť alebo zmeniť liečebný proces, aby bol čo najúčinnejší.

Základom trvalého zdravia je prevencia a včasné zachytenie prvých problémov. Technológia Formetric 4D dokáže odhaliť príčiny bolesti chrbtice a zachytiť už prvé odchýlky a náznaky komplikácií. Vyšetrenie technológiou Formetric 4D je investíciou do zdravia, ktorá ušetrí mnoho bolesti a nákladov na liečbu zanedbaných a neliečených zdravotných problémov.

 

Príbuzné témy:

Potrebujete poradiť?
Odosielam požiadavku