Švajčiarska vláda posunula hranice medicíny smerom k alternatívnym liečebným metódam. Od mája 2017 rozhodla, že zdravotné poistenie pokryje celý rad liečebných metód včítane homeopatie, akupunktúry, tradičnej čínskej medicíny, fytoterapie (bylinná liečba) a celostnej medicíny.

Zdravotné poisťovne mali príliš dlho garantovaný monopol pre systém syntetických drog. Švajčiarska vláda takúto formu obmedzenia rozbila a umožnila zdravotným poisťovniam a ich poistencom ponúkať rôzne celostné terapie. Týmto spôsobom sa vo Švajčiarsku obnovili liečebné metódy, ktoré sa úspešne používali už v minulosti.

Švajčiarska zdravotná starostlivosť obohatená o prírodné liečebné metódy je cenovo dostupnejšia. Legitimizácia takýchto postupov môže v oblasti zdravotnej starostlivosti pomôcť v úsilí o uzdravenie. Takýto systém môže ľudí povzbudiť k tomu, aby opustili kolobeh vedľajších účinkov a negatívnych výsledkov.

Syntetická farmaceutická veda má svoje začiatky v roku 1869. Vtedy sa začali uskutočňovať pokusy s uhoľným dechtom. Prvý vyrobený liek s tíšiacimi účinkami sa nazýval Chloralhydrát. Prvé farmaceutické spoločnosti vznikli po tom, ako začali pochybné experimenty s destiláciou uhoľného dechtu. Prvé analgetické a antipyretické lieky Fenacetin a Acetanilid boli vyrobené z anilínu a p-nitrofenolu, ktoré sú vedľajšími produktmi uhoľného dechtu.

Tradičné liečebné metódy ľudia používali celé tisícročia, ale farmaceutická veda ich odmietla. Dobrá správa je, že stále ešte existuje mnoho bylinkárov(riek), ktorí v tejto tradícii pokračovali a vytvorili z rastlín odbor celostnej medicíny. Rastliny obsahujú zlúčeniny, ktoré keď sa extrahujú a správne použijú, môžu v ľudskom tele pracovať a komplexne uzdravovať.

Potom, ako v roku 2005 švajčiarske zdravotnícke úrady zablokovali legitimitu alternatívnej medicíny, ľudia sa vo Švajčiarsku vyslovili v ich prospech. V roku 2009 dve tretiny Švajčiarov hlasovali pre začlenenie piatich dôležitých liečebných metód do zoznamu platených zdravotných služieb. V roku 2012 boli všetky doplnkové metódy zahrnuté do povinného základného poistenia v rámci šesťročného skúšobného obdobia. Na jeho konci potom bola vyhodnotená ich „účinnosť, hospodárnosť a vhodnosť“.

Taktiež ministerstvo vnútra následne zistilo to, čo je mnohým lekárom už jasné - je „nemožné priniesť dôkazy o účinnosti týchto metód v celej ich šírke“. Dôkaz o ich pôsobení je v individuálnej skúsenosti, iniciatíve a odhodlaní jednotlivca. Celostná terapia sa od liečby syntetickými liekmi líši. Pracuje totiž s celým človekom a nie len s jedným symptómom. Je nemožné alternatívnu terapiu zmerať na papieri v dokonale kontrolovanom prostredí. Účinok sa ukáže v priebehu ich užívania.

To je pre systém zdravotnej starostlivosti krok správnym smerom, ktorý hľadá viac než len syntetickú manipuláciu a potlačovanie prejavov ľudského tela. Toto nasmerovanie švajčiarskej vlády umožňuje lepšiu kontrolu procedúr v rámci týchto doplnkových liečebných metód, ktoré sú najlepším holistickým prístupom k človeku.

Zdrojhttps://www.epochtimes.de/
 

Príbuzné témy:

Potrebujete poradiť?