Cenník: Stomatológia
ZP*
Vstupné komplexné vyšetrenie pacienta s RTG
50 €
30 €
Vstupné komplexné vyšetrenie dieťata bez RTG
25 €
15 €
Prevetívna prehliadka: v prípade, že pacient dodržiava polročný recall
0 €
0 €
Prevetívna prehliadka: v prípade, že pacient nedodržiava polročný recall
15 €
15 €
Jednorázové ošetrenie pacienta
20 €
20 €
Cielené stomatologické vyšetrenie - pacient ososlaný od iného lekára
20 €
15 €
Stomatologická konzultácia
20 €
20 €
Vyžiadanie akútneho termínu
20 €
20 €
Administratívny výkon
10 €
10 €
RTG snímka intra-orálna
10 €
0 €
Neodhlásenie termínu ošetrenia menej ako 24 hodín pre plánovanou návštevou
20 €
20 €
Ošetrenie pacienta so sťaženými podmienkami pre lekára
10 €
10 €
Prevencia a dentálna hygiena
Kompletná profesionálna hygiena: kyretáž a ultrazvukové odstránenie zubného kameňa + pieskovanie zubov + aplikácia kalciových pást + lokálna fluoridácia (len pri kariéznych zuboch a len u dospelej osoby po konzultácii) + inštruktáž domácej hygieny
70 €
50 €
Kompletná, profesionálna hygiena u dieťaťa: vizualizácia plaku v ústach + prístrojové čistenie zubov + aplikácia kalciových pást + inštruktáž domácej hygieny
45 €
30 €
Inštruktáž hygieny a nácvik ústnej hygieny
25 €
25 €
Reinštruktáž
7 €
7 €
Odstránenie zubného kameňa - 1 sextant
10 €
7 €
Airflow – pieskovanie zubov
50 €
50 €
Profylaktická hygiena u detí – 1 sextant
9 €
5 €
Lokálna fluoridácia zubov – za zuboradie
15 €
15 €
Ošetrenie zubov profylaktickou pastou - za zuboradie
15 €
15 €
Parodontologické vyšetrenie, návrh terapeutického plánu
35 €
30 €
Otvorená kyretáž koreňa zuba - 1 zub
25 €
25 €
Uzatvorená kyretáž koreňa zub - 1 zub
15 €
15 €
Ošetrenie citlivých plôšok – 1 zub
5 €
5 €
Dlahovanie zubov - 1 zub
30 €
30 €
Konzervačné ošetrenie - plomby
Naloženie kofferdamu
10 €
10 €
Slizničná anestézia
5 €
5 €
Lokálna anestézia infiltračná/ zvodová
15 €
12 €
Intraligamentová anestéza
13 €
13 €
Dočasná provizórna výplň
15 €
12 €
Výmena dočasnej výplne
10 €
10 €
Skloionomérna výplň 1pl.
25 €
20 €
Skloionomérna výplň 2pl.
35 €
25 €
Skloionomérna výplň 3pl.
45 €
35 €
Podložka
7 €
7 €
Výplň zuba kompozitom 1pl.
50 €
45 €
Výplň zuba kompozitom 2pl.
65 €
55 €
Výplň zuba kompozitom 3pl.
75 €
65 €
Rekonštrukcia korunkovej časti zuba výplňou
95 €
85 €
Krčková výplň
35 €
30 €
Leštenie výplne
5 €
5 €
Aplikácia adstringentnej pasty na zastavenie krvácania
5 €
5 €
Pedostomatologické výkony
Premedikácia Dormikum
30 €
30 €
Detský kofferdam
10 €
10 €
Pečatenie mliečneho zuba
20 €
20 €
Výplň mliečneho zuba SIC
30 €
20 €
Výplň mliečneho zuba Twinky Star, farebná
30 €
20 €
Dočasná výplň mliečneho zuba
15 €
15 €
Odľahčujúca trepanácia zuba
15 €
15 €
MTA Pulpotómia s výplňou
55 €
55 €
Endodontické ošetrenie
Preendodontická dostavba zuba kompozitnou výplňou
50 €
50 €
Trepanácia zuba
15 €
10 €
Výplach koreňového kanála
5 €
5 €
Endodontická príprava: trepanácia zuba,odstránenie nervovocievneho zväzku a opracovanie rotačnými nástrojmi 1 kanálik,uzavretie dočasnou výplňou
45 €
40 €
Endodontická príprava:trepanácia zuba, odstránenie nervovocievneho zväzku a opracovanie rotačnými nástrojmi 2 kanáliky, uzavretie dočasnou výplňou
65 €
60 €
Endodontická príprava:trepanácia zuba, odstránenie nervovocievneho zväzku a opracovanie rotačnými nástrojmi 3 kanáliky, uzavretie dočasnou výplňou
85 €
80 €
Endodontická príprava:trepanácia zuba, odstránenie nervovocievneho zväzku a opracovanie rotačnými nástrojmi 4 kanáliky, uzavretie dočasnou výplňou
105 €
100 €
Dočasné zaplnenie koreňových kanálikov antiseptickou pastou
25 €
25 €
Endodontické ošetrenie – trepanácia zuba,odstránenie nervovociev. zväzku z koreňového kanálika koreňa zuba a jeho okamžité trvalé zaplnenie 1 kanálik
80 €
60 €
Endodontické ošetrenie -trepanácia zuba, odstránenie nervovociev. zväzku z koreňového kanálika koreňa zuba a jeho okamžité trvalé zaplnenie 2 kanáliky
110 €
70 €
Endodontické ošetrenie –trepanácia zuba, odstránenie nervovociev. zväzku z koreňového kanálika koreňa zuba a jeho okamžité trvalé zaplnenie 3 kanáliky
140 €
100 €
Endodontické ošetrenie-odstránenie nervovociev. zväzku z koreňového kanálika koreňa zuba a jeho okamžité trvalé zaplnenie 4 kanáliky
170 €
140 €
Trvalá výplň koreňových kanálikov 1 kanálik
70 €
70 €
Výplň koreňových kanálikov 2 kanáliky
90 €
90 €
Výplň koreňových kanálikov 3 kanáliky
110 €
110 €
Výplň koreňových kanálikov 4 kanáliky
130 €
130 €
Reendodoncia: odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne
30 €
30 €
Reendodoncia: odstránenie nevyhovujúceho koreňového čapu
30-80€
30 €
Postendodontické ošetrenie : zavedenie skleneného pulpálneho čapu + fixácia
80 €
80 €
Bielenie zubov
Bielenie zubov PUREWHITTENING
370 €
370 €
Bieliaca dlaha horná a dolná čelusť
100 €
100 €
Bielenie OPALESCENCE
105 €
105 €
Vnútorné bielenie – za každý zub
40 €
40 €
Aplikácia šperku na zub
50 €
50 €
Chirurgické ošetrenie
Extrakcia mliečneho zuba
15 €
12 €
Extrakcia trvalého zuba alebo jeho koreňa jednoduchá, jedna anestéza v cene
55 €
50 €
Extrakcia trvalého zuba alebo jeho koreňa separačná, jedna anestéza v cene
90 €
85 €
Ošetrenie suchého lôžka
10 €
5 €
Sutura extrakčnej rany
15 €
12 €
Sutura slizničnej rany
15 €
12 €
Egalizácia alveolárnej kosti po extrakcii
10 €
6 €
Dekapsulácia zuba
30 €
25 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti
20 €
17 €
Zavedenie drenu
15 €
10 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu
15 €
10 €
Wasmundova plastika
90 €
90 €
Protetické ošetrenie
Edelweiss fazeta predný úsek
210 €
210 €
Edelweiss fazeta postranný úsek
230 €
230 €
Most na sklennom vlákne – podla rozsahu
480 €
480 €
Kovokeramická korunka
240 €
240 €
Zirkónkeramická korunka
330 €
330 €
Bezkovová celokeramická korunka - EMPRESS
300 €
300 €
Keramická fazeta
300 €
300 €
Dočasná korunka
25 €
25 €
Keramická gingiva
40 €
40 €
Čapová nadstavba koreňa, kov
80 €
80 €
Čapová nadstavba koreňa, zirkón
155 €
155 €
Obrúsenie zuba
35 €
35 €
Sňatie korunky
25 €
25 €
Fixácia dočasná
20 €
20 €
Fixácia trvalá
20 €
20 €
Zubné protézy
Odtlačok situácie v ústach (alginátová odtlačková hmota)
20 €
20 €
Odtlačok situácie v ústach (silikónová odtlačková hmota)
30 €
30 €
Úprava individuálnej odtlačkovej lyžice a definitívny mukostatický odtlačok (zinoxideugenolová hmota)
10 €
10 €
Ochranná dlaha pri ochorení temporomandibukárneho kĺbu a parafunkciách
100 €
100 €
Dočasná dlaha zvyšujúca zhryz v rámci predprotetickej prípravy pacienta
250 €
250 €
Zásuvný spoj, kov
250 €
250 €
Totálna snímateľná náhrada
400 €
300 €
Parciálna snímateľná náhrada
450 €
350 €
Skeletálna náhrada
550 € až 850 €
450 € až 750 €
Rebázovanie náhrady
80 €
80 €
Oprava snímatelnej náhrady
od 20 €
od 20 €
Vloženie zuba do protézy
10 €
10 €
Medzerník (dočasná, vyberateľná náhrada zuba)
150 €
150 €
Medzerník (estetickejší, antialergický materiál Thermo-press)
200 €
200 €

ZP*: Ceny platné pre poistencov, ktorí absolvovali v predchádzajúcom roku stomatologickú preventívnu prehliadku v zmluvnej ambulancii. Ambulancia je zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní.

 
Potrebujete poradiť?
Odosielam požiadavku