Ortopedicko - rehabilitačné vyšetrenie

Jedinečné spojenie ortopédie a rehabilitácie!

Základom ortopedicko-rehabilitačného vyšetrenia je prevencia, diagnostika a posudzovanie súčasného zdravotného stavu celého pohybového aparátu, ktoré vedú k definovaniu zdravotných problémov, odhaleniu ich príčiny a výberu vhodného spôsobu liečby. Vyšetrenie zároveň posúdi aj stav pohybového aparátu po ochoreniach a úrazoch pohybového ústrojenstva a slúži aj na skoré identifikovanie porúch pohybového aparátu, ktoré môžu v budúcnosti viesť k vzniku bolestivých stavov.
Objednať ihneď
Cenník: Ortopedicko - rehabilitačné vyšetrenie
Ortopedicko - rehabilitačné vyšetrenie
30 min.40 €
Objednať
Ortopedicko - rehabilitačné vyšetrenie + Formetric 4D
45 min.70 €
Objednať
Kontrolné ortopedicko - rehabilitačné vyšetrenie
15 min.bezplatne
Objednať
Kontrolné ortopedicko - rehabilitačné vyšetrenie + Formetric 4D
30 min.35 €
Objednať
Detské ortopedické vyšetrenie
45 min.45 €
Objednať
Konzultácia – zdravý pohybový vývoj dieťaťa
30 min.30 €
Objednať
Objednajte sa
Odosielam objednávku