Klinika Medante
Jediná klinika celostnej medicíny na Slovensku.

Náš prístup je iný.

Celostná medicína vychádza z princípu „Všetko so všetkým súvisí“. Preto v Medante hľadáme príčiny vzniku ochorení, a to na úrovni fyzickej, mentálnej a emocionálnej.

Spájame vybrané formy diagnostiky a terapeutické metódy s holistickým prístupom tradičných prírodných vied. Ku klientom pristupujeme individuálne s ohľadom na ich špecifické potreby.

Viac o klinike
Články
Potrebujete poradiť?
Odosielam požiadavku