Tradičná čínska medicína

Tradičná čínska medicína (TČM) má viac ako 2500 ročnú históriu pozostávajúcu zo zásadných teórií a masívnej klinickej praxe vykonávanej generáciami lekárov a terapeutov. Zaoberá sa fyziológiou a ochoreniami ľudského tela, ich prevenciou, diagnostikou a liečbou. Zameriava sa na odstraňovanie príčin vzniku ochorení, ktoré hľadá v orgánoch a ich funkcii. TČM je dnes úspešne používaná pri liečbe širokého spektra ochorení ľudského tela a psychiky. Svojimi princípmi a celostným prístupom k človeku má nenahraditeľnú pozíciu v rámci prevencie.
Objednať ihneď

Tradičná čínska medicína pôsobí

priamo pri odstraňovaní príčin vzniku samotných fyzických či psychických porúch. Vedecky je dokázané jej priame pôsobenie na bunkovej úrovni a vo všetkých štádiách samotného ochorenia.

Základom TČM je individuálny prístup diferenciácie, princíp jin a jang a koncepcia piatich elementov. Súčasná prax TČM je založená na princípe Čínskej filozofie absolútnej prepojenosti energie, a tým i hmoty, jednotného vesmíru, zahŕňajúc holistický (celostný) prístup k telu fyzickému, emocionálnemu, mentálnemu a duchovnému.

Liečebné metódy TČM

Fytoterapia (herbálna medicína), akupunktúra, akupresúra, bankovanie (moxovanie), moxibúscia, masáž (Tui na), pohybové cvičenia (Cchi kung) a nutričná dietetická terapia.

Fytoterapia je liečba pomocou rastlín, respektíve liekovými formami pripravenými priamo z liečivých rastlín. Vo svojej podstate ide o vedeckú prácu s liečivými čínskymi bylinami, ich správne kombinácie a spracovania založené na vedeckých základoch. Fytoterapia v rámci systému TČM ma svoje presné pravidlá a umožňuje používanie len špecifických rastlín, príp. produktov živočíšneho pôvodu. Jej postupy sú viazané tisícročia starou empíriou a overenými postupmi. Fytoterapia je metóda, ktorá lieči zložením samotných bylín. Priamym cieľom je stimulácia organizmu na základe zloženia presne namiešanej bylinnej zmesi.


Akupunktúra

jedna z najstarších liečebných praktík, ktorú je možné využiť pri takmer každom zdravotnom probléme. Ošetrenie akupunktúrou je mimoriadne účinné na zdravie človeka.

Akupunktúrou stimulujeme niektoré miesta na tele vpichom špeciálnych tenkých ihiel. Tieto miesta nazývame aktívne body, ktoré majú spojitosť s vnútornými orgánmi a tkanivami. Pri rôznych zdravotných problémoch, ochoreniach bývajú tieto aktívne body citlivé na tlak a ich podráždením vpichom liečebne pôsobíme na príslušný orgán a súčasne aj na celý organizmus. Tieto body sú rozmiestnené po celom tele na jednotlivých meridiánoch - dráhy, ktorými prúdi energia našim telom. Pri takzvanom „upchatí“ niektorého z bodov, dochádza k nerovnováhe v našom tele a vznikajú zdravotné problémy. Ošetrením týchto bodov energia začne opäť prúdiť a telo sa dostáva do rovnováhy a procesu uzdravovania.

Akupresúra

sa zakladá sa na masírovaní citlivých bodov na povrchu tela pacienta. Tlak sa vykonáva najčastejšie prstami ruky alebo tupým koncom špicatého predmetu.

Podľa TČM v tele koluje energia cchi cez kanály, tzv. meridiány. Polovica meridiánov je označovaná ako jin a korešponduje s parasympatickým nervovým systémom. Stimulovanie bodov na týchto meridiánoch vedie k uvoľneniu, k zníženiu srdcovej frekvencie a krvného tlaku, ku svalovej relaxácii a pod. Druhá polovica meridiánov je označovaná ako jang a korešponduje so sympatickým nervovým systémom. Stimulovanie bodov na jangových meridiánoch vedie k vyššej aktivite, k napätiu, ku zvýšeniu srdcovej frekvencie a krvného tlaku a ku silnejším svalovým kontrakciám. Úlohou akupresúry je udržiavať meridiány jin a jang v rovnováhe.

Bankovanie

O bankovaní by nám vedeli prísť porozprávať ešte zo stredoveku alebo ďalekej Číny, kde sa táto liečebná metóda tešila veľkej obľube. Nie je sa čo čudovať, jej účinky sú nepopierateľné.

Bankovanie odstraňuje bolesti svalov, stuhnutosť svalov, detoxikuje a súčasne priaznivo ovplyvňuje funkciu vnútorných orgánov. 

Ako prebieha bankovanie

Sklenená banka sa mierne nahreje a pri priložení na pokožku sa prisaje vytvoreným podtlakom. Dochádza k lokálnemu zvýšeniu prívodu krvi a kyslíka a začne prebiehať metabolizácia a regenerácia poškodeného tkaniva. Táto metóda je bezpečná a úplne bezbolestná. Na miestach kde bola banka prisatá dochádza k vytvoreniu lokálne „modriny“, ktorá však nie je nebezpečná a postupne mizne v priebehu niekoľkých dní.

Moxovanie

Metóda tradičnej čínskej medicíny ktorá prehrieva akupunktúrne body palinovou cigaretou. Základ moxy tvorí bylina palina. Pri moxovaní sa využíva teplo, ktoré sa tvorí pomalým horením zmesi bylín. Moxovaním sa prehrievajú jednotlivé častí tela a energia z bylín vstupuje do akupunktúrnych dráh ktoré následne vyrovnáva a aktivizuje akupunktúrne body.
Medante odborníci
Mgr. Lucia KošíkováTerapeut tradičnej čínskej medicíny
MUDr. Ivana JungováTerapeut tradičnej čínskej medicíny
Cenník: Tradičná čínska medicína
Vstupné diagnostické vyšetrenie TČM (1. vyšetrenie)
90 min.60 €
Objednať
Detské (vek do 10r.) vstupné diagnostické vyšetrenie TČM (1. vyšetrenie)
60 min.50 €
Objednať
Kontrolné vyšetrenie TČM
30 min.20 €
Objednať
Kontrolné vyšetrenie + akupunktúra
60 min.35 €
Objednať
Omladzovacie techniky/akupunktúra tváre
120 min.90 €
Objednať
Krátke Akútne vyšetrenie (akútne prechladnutie, chrípka..)
20 min.30 €
Objednať
Akupunktúra
5x110€ (ušetríte 15€)
Objednať
Akupunktúra
10x200€ (ušetríte 50€)
Objednať
Omladzovacie techniky
5x399€ (ušetríte 51€)
Objednať
Objednajte sa
Odosielam objednávku