Celostná medicína hľadá príčinu vzniku ochorení a uplatňuje takzvaný Celostný princíp – „Všetko so všetkým súvisí“, takže liečba prebieha ako na fyzickej, tak aj emočnej a psychickej úrovni.

Pojem „alternatívna medicína“ vznikol preto, aby v západnom svete oficiálne prijímanú medicínu odlíšil od postupov, ktoré uplatňujú iné liečebné systémy.

Výhodou niektorých (napr. tradičná čínska medicína, fytoterapia) je, že vychádzajú z tisícročiami overených tradičných postupov, a sú teda preverené svojou dlhou praxou, kde jasne potvrdili svoju zmysluplnosť.
Služby celostnej medicíny
Terapia CESTA
Tradičná čínska medicína
Fytoterapia
Homeopatia
Omladzovacie techniky - Akupunktúra
Objednávkový formulár
Odosielam požiadavku