Akcia platí do 31.07.2018

Svojich pacientov chcem poznať!

MUDr. Zuzana Pitoňáková

Spájame modernú a alternatívnu medicínu. Preto jedným zo základných kameňov našej kliniky je kvalitná „klasická“ zdravotná starostlivosť s celostným prístupom všeobecného lekára v diagnostike a liečbe.

Dôležitou súčasťou zdravotnej starostlivosti u všeobecného lekára je nadštandardné jednorazové komplexné vyšetrenie, v trvaní 1,5-2 hodiny.

Súčasťou komplexného vyšetrenia je hĺbkový rozhovor, spracovanie dotazníka zdravotného stavu, fyzikálne vyšetrenie, EKG, zhodnotenie zdravotného stavu, návrh doplnkových vyšetrení a odberov (ak je to potrebné) a v prípade existujúcich alebo hroziacich zdravotných ťažkostí, návrh ďalšieho postupu.

Komplexné vyšetrenie sa u nás zameriava na skutočnú prevenciu, nie len na odhaľovanie už vzniknutých ochorení.

Akcia platí do 31.7.2018

Objednajte sa
(akciová cena 69€ EUR, cenníková cena 99 EUR)
 

Odporúčame:

    Všeobecný lekár

    Kvalitná zdravotná starostlivosť s celostným prístupom všeobecného lekára v diagnostike a liečbe. Spájame ... ...

    Rodinný lekár

    ... neznesie so svojou nevestou. Bol to „echtovný“ rodinný lekár . Povojnový technický a farmaceutický boom ...

AKCIAKomplexné 1,5-2 hodinové vyšetrenie všeobecným lekárom
Odosielam objednávku